لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهار محال بختیاری

ورق گالوانیزه تاراز چهار محال بختیاری

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1000 تارازکیلوگرم56,8001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1000 تارازکیلوگرم59,9501403/1/22
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1000 تارازکیلوگرم62,7001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 1.2 رول 1000 تارازکیلوگرم57,0001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1000 تارازکیلوگرم62,2001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1000 تارازکیلوگرم64,5001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1000 تارازکیلوگرم56,8001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1000 تارازکیلوگرم57,0001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1000 تارازکیلوگرم56,8001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 رول 1000 تارازکیلوگرم61,9301403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1250 تارازکیلوگرم56,8001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1250 تارازکیلوگرم56,8001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1250 تارازکیلوگرم62,5001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1250 تارازکیلوگرم56,8001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1250 تارازکیلوگرم57,0001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1250 تارازکیلوگرم61,0001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1250 تارازکیلوگرم65,4001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1250 تارازکیلوگرم64,5001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 1.2 رول 1250 تارازکیلوگرم57,0001403/1/23
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 شیت 1250 تارازکیلوگرم52,8001403/1/21