لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهار محال بختیاری

ورق گالوانیزه تاراز چهار محال بختیاری

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1000 تارازکیلوگرماز
43,010

تا
57,000
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1000 تارازکیلوگرماز
41,910

تا
56,800
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1000 تارازکیلوگرماز
44,990

تا
62,200
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 1.2 رول 1000 تارازکیلوگرماز
45,200

تا
57,000
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1000 تارازکیلوگرماز
49,830

تا
510,000
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1000 تارازکیلوگرماز
41,910

تا
56,800
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1000 تارازکیلوگرماز
45,980

تا
62,700
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1000 تارازکیلوگرماز
43,230

تا
64,500
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 رول 1000 تارازکیلوگرماز
47,900

تا
53,460
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1000 تارازکیلوگرماز
41,910

تا
56,800
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1000 تارازکیلوگرماز
41,910

تا
47,500
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1250 تارازکیلوگرماز
43,010

تا
57,000
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1250 تارازکیلوگرماز
41,910

تا
56,800
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1250 تارازکیلوگرماز
44,990

تا
61,000
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1250 تارازکیلوگرماز
45,980

تا
62,500
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1250 تارازکیلوگرماز
49,830

تا
65,400
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 شیت 1250 تارازکیلوگرماز
48,400

تا
49,390
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1250 تارازکیلوگرماز
41,910

تا
56,800
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1250 تارازکیلوگرماز
41,910

تا
47,600
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1250 تارازکیلوگرماز
43,230

تا
64,500
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 1.2 رول 1250 تارازکیلوگرماز
46,200

تا
57,000
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1250 تارازکیلوگرماز
41,910

تا
56,800
1403/5/2