لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ورق گالوانیزه شهرکرد

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
43,450

تا
48,100
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
43,450

تا
48,100
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
43,450

تا
48,000
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
47,200

تا
50,100
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
43,200

تا
54,600
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
48,200

تا
51,500
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
43,450

تا
48,000
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
44,770

تا
49,100
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
44,550

تا
48,100
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
46,530

تا
49,500
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1250 شهرکردکیلوگرماز
44,550

تا
48,100
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1250 شهرکردکیلوگرماز
43,450

تا
48,100
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1250 شهرکردکیلوگرماز
43,450

تا
49,100
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1250 شهرکردکیلوگرماز
43,450

تا
52,140
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1250 شهرکردکیلوگرماز
46,530

تا
49,500
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1250 شهرکردکیلوگرماز
47,200

تا
50,100
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1250 شهرکردکیلوگرماز
51,370

تا
54,600
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1250 شهرکردکیلوگرماز
43,450

تا
48,000
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1250 شهرکردکیلوگرماز
44,770

تا
49,100
1403/4/24