لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه سمنان

ورق گالوانیزه سمنان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1000 سمنانکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1000 سمنانکیلوگرم44,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1000 سمنانکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1000 سمنانکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1000 سمنانکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 رول 1000 سمنانکیلوگرم49,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 رول 1000 سمنانکیلوگرم48,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1000 سمنانکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 رول 1250 سمنانکیلوگرم48,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1250 سمنانکیلوگرم45,6001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1250 سمنانکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1250 سمنانکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1250 سمنانکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 رول 1250 سمنانکیلوگرم49,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1250 سمنانکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1250 سمنانکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1250 سمنانکیلوگرم44,0001402/12/8