لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه دشتستان راد

ورق گالوانیزه دشتستان راد

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 رول 1000 دشتستان رادکیلوگرم48,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1000 دشتستان رادکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1000 دشتستان رادکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1000 دشتستان رادکیلوگرم43,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1000 دشتستان رادکیلوگرم46,1001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1000 دشتستان رادکیلوگرم43,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1250 دشتستان رادکیلوگرم46,1001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 رول 1250 دشتستان رادکیلوگرم48,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1250 دشتستان رادکیلوگرم43,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1250 دشتستان رادکیلوگرم43,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1250 دشتستان رادکیلوگرم43,5001402/12/8