لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه دشتستان راد

ورق گالوانیزه دشتستان راد

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1000 دشتستان رادکیلوگرماز
43,300

تا
48,400
1403/4/4
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1000 دشتستان رادکیلوگرماز
40,100

تا
45,320
1403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1000 دشتستان رادکیلوگرماز
39,200

تا
44,440
1403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1000 دشتستان رادکیلوگرماز
39,200

تا
44,440
1403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1000 دشتستان رادکیلوگرماز
42,100

تا
46,310
1403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1000 دشتستان رادکیلوگرم40,4001403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1000 دشتستان رادکیلوگرماز
39,200

تا
44,440
1403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1000 دشتستان رادکیلوگرماز
39,200

تا
44,440
1403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1250 دشتستان رادکیلوگرم40,4001403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1250 دشتستان رادکیلوگرماز
39,200

تا
44,440
1403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1250 دشتستان رادکیلوگرماز
43,300

تا
48,400
1403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1250 دشتستان رادکیلوگرماز
39,200

تا
44,440
1403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1250 دشتستان رادکیلوگرماز
40,100

تا
45,320
1403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1250 دشتستان رادکیلوگرماز
39,200

تا
44,440
1403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1250 دشتستان رادکیلوگرماز
42,100

تا
46,310
1403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1250 دشتستان رادکیلوگرماز
39,200

تا
44,440
1403/4/3