لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم47,0001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم44,0001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم44,6001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم49,0001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم44,0001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم47,2001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم43,9001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم43,2001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم44,2001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم47,0001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم44,0001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم44,0001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم43,2001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم49,0001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم44,6001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم43,9001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم47,2001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم44,2001402/12/9