لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم49,7001403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم53,3001403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
49,800

تا
51,730
1403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم49,3001403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم51,6001403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم45,6501403/4/4
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم51,5001403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
49,100

تا
51,730
1403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم51,4001403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم49,7001403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم45,6501403/4/4
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
51,800

تا
53,270
1403/4/3
ورق گالوانیزه ضخامت 50 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم48,7301403/4/3