لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

ورق گالوانیزه شهریار تبریز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1000 شهریار تبریزکیلوگرماز
44,500

تا
45,800
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1000 شهریار تبریزکیلوگرماز
52,200

تا
53,990
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 رول 1000 شهریار تبریزکیلوگرماز
63,200

تا
64,990
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول 1000 شهریار تبریزکیلوگرماز
80,200

تا
81,990
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 رول 1250 شهریار تبریزکیلوگرماز
63,200

تا
65,100
1403/5/1
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1250 شهریار تبریزکیلوگرماز
52,200

تا
53,990
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول 1250 شهریار تبریزکیلوگرماز
80,200

تا
81,990
1403/5/2
ورق گالوانیزه ضخامت 25 رول 1250 شهریار تبریزکیلوگرماز
63,200

تا
64,500
1403/5/2