لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

ورق گالوانیزه شهریار تبریز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1000 شهریار تبریزکیلوگرماز
48,000

تا
49,800
1402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول 1000 شهریار تبریزکیلوگرم71,3001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1000 شهریار تبریزکیلوگرم45,1001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 رول 1000 شهریار تبریزکیلوگرم53,8001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1250 شهریار تبریزکیلوگرماز
48,000

تا
49,300
1402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 25 رول 1250 شهریار تبریزکیلوگرم59,1001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول 1250 شهریار تبریزکیلوگرم71,3001402/12/9