لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

ورق گالوانیزه شهریار تبریز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1000 شهریار تبریزکیلوگرماز
52,200

تا
55,100
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول 1000 شهریار تبریزکیلوگرماز
80,200

تا
83,100
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1000 شهریار تبریزکیلوگرماز
44,500

تا
47,400
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 رول 1000 شهریار تبریزکیلوگرماز
61,000

تا
66,100
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1250 شهریار تبریزکیلوگرماز
52,200

تا
55,100
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 25 رول 1250 شهریار تبریزکیلوگرماز
63,200

تا
66,100
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول 1250 شهریار تبریزکیلوگرماز
80,200

تا
83,100
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 رول 1250 شهریار تبریزکیلوگرماز
61,700

تا
66,000
1403/4/24