لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه هفت الماس

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم46,2001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم43,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 رول 1000 هفت الماسکیلوگرماز
49,500

تا
65,000
1402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم42,7001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم43,7001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم48,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم50,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم46,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم43,7001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم48,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم48,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم43,7001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم43,7001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم46,2001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم49,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم43,5001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم43,7001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم42,7001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 رول 1250 هفت الماسکیلوگرماز
49,500

تا
65,000
1402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم48,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم46,5001402/12/8