لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ورق گالوانیزه کاشان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
41,000

تا
58,000
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
46,420

تا
61,500
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
50,200

تا
63,500
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 رول 1000 کاشانکیلوگرم68,8501403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
47,850

تا
62,000
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
41,800

تا
58,200
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
41,500

تا
58,000
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
45,320

تا
58,200
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
46,310

تا
8,650,000
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
50,200

تا
64,400
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
48,840

تا
63,500
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
42,100

تا
58,000
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 5 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
48,700

تا
51,600
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
55,200

تا
72,220
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1250 کاشانکیلوگرماز
45,870

تا
61,500
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 رول 1250 کاشانکیلوگرماز
45,600

تا
51,300
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1250 کاشانکیلوگرماز
41,600

تا
58,200
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1250 کاشانکیلوگرماز
40,600

تا
58,000
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1250 کاشانکیلوگرماز
41,700

تا
58,000
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 رول 1250 کاشانکیلوگرماز
50,200

تا
64,400
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 رول 1250 کاشانکیلوگرماز
49,500

تا
63,500
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1250 کاشانکیلوگرماز
48,500

تا
63,500
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1250 کاشانکیلوگرماز
42,500

تا
58,200
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1250 کاشانکیلوگرماز
40,500

تا
58,000
1403/4/24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 شیت 1250 کاشانکیلوگرماز
48,590

تا
50,190
1403/4/24