لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ورق گالوانیزه کاشان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1000 کاشانکیلوگرم45,1001402/12/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
42,100

تا
58,000
1402/12/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
51,100

تا
64,400
1402/12/2
ورق گالوانیزه ضخامت 5 رول 1000 کاشانکیلوگرم49,3001402/12/2
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
42,700

تا
58,200
1402/12/2
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1000 کاشانکیلوگرم45,3001402/12/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1000 کاشانکیلوگرم48,8001402/12/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1000 کاشانکیلوگرم43,1001402/12/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
41,000

تا
58,000
1402/12/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
57,000

تا
69,500
1402/12/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
49,500

تا
62,000
1402/12/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1000 کاشانکیلوگرم47,8001402/12/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 رول 1000 کاشانکیلوگرم68,8001402/12/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 رول 1000 کاشانکیلوگرماز
49,600

تا
63,500
1402/12/2
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1250 کاشانکیلوگرم44,0001402/12/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 رول 1250 کاشانکیلوگرماز
51,000

تا
64,400
1402/12/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1250 کاشانکیلوگرماز
40,500

تا
58,000
1402/12/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1250 کاشانکیلوگرم43,3001402/12/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 رول 1250 کاشانکیلوگرماز
49,500

تا
63,500
1402/12/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1250 کاشانکیلوگرم47,8001402/12/3
ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 رول 1250 کاشانکیلوگرماز
45,600

تا
49,500
1402/12/2
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1250 کاشانکیلوگرم46,8001402/12/3