لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آهن کاویان

ورق آهن کاویان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق سیاه 10 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرم38,5001402/12/10
ورق سیاه 12 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرماز
34,900

تا
35,400
1402/12/9
ورق سیاه 12 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرم41,8001402/12/10
ورق سیاه 15 شیت 1250 کاویانکیلوگرم29,5001402/12/8
ورق سیاه 15 فابریک 1250 کاویانکیلوگرم33,7001402/12/10
ورق سیاه 15 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرم34,0001402/12/10
ورق سیاه 15 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرماز
40,700

تا
42,400
1402/12/9
ورق سیاه 15 فابریک 1500 کاویانکیلوگرم41,2001402/12/10
ورق سیاه 20 فابریک 1250 کاویانکیلوگرم32,2001402/12/10
ورق سیاه 20 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرم31,5001402/12/10
ورق سیاه 20 فابریک 1500 کاویانکیلوگرم31,7001402/12/10
ورق سیاه 20 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرم32,3001402/12/10
ورق سیاه 25 فابریک 1250 کاویانکیلوگرم32,2001402/12/10
ورق سیاه 25 شیت 1250 کاویانکیلوگرم26,7001402/12/8
ورق سیاه 25 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرم31,8001402/12/10
ورق سیاه 25 فابریک 1500 کاویانکیلوگرم33,2001402/12/10
ورق سیاه 25 شیت 1500 کاویانکیلوگرم29,5001402/12/8
ورق سیاه 25 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرم32,8001402/12/10
ورق سیاه 30 شیت 1250 کاویانکیلوگرم26,9001402/12/8
ورق سیاه 30 فابریک 1250 کاویانکیلوگرم32,2001402/12/10
ورق سیاه 30 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرم31,8001402/12/10
ورق سیاه 30 رول 1500 کاویانکیلوگرم28,9001402/12/8
ورق سیاه 30 شیت 1500 کاویانکیلوگرم28,3001402/12/8
ورق سیاه 30 فابریک 1500 کاویانکیلوگرم33,2001402/12/10
ورق سیاه 30 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرماز
32,900

تا
33,400
1402/12/10
ورق سیاه 35 شیت 1250 کاویانکیلوگرم26,9001402/12/8
ورق سیاه 35 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرم32,5001402/12/10
ورق سیاه 35 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرم32,9001402/12/10
ورق سیاه 40 شیت 1250 کاویانکیلوگرم26,9001402/12/8
ورق سیاه 40 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرم32,5001402/12/10
ورق سیاه 40 رول 1500 کاویانکیلوگرم28,7001402/12/8
ورق سیاه 40 فابریک 1500 کاویانکیلوگرم33,2001402/12/10
ورق سیاه 40 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرماز
32,700

تا
34,900
1402/12/9