لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آهن کاویان

ورق آهن کاویان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق سیاه 8 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرم30,5801403/4/24
ورق سیاه 8 فابریک 2500*1250 کاویانکیلوگرماز
43,010

تا
44,550
1403/4/23
ورق سیاه 10 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرماز
31,300

تا
41,000
1403/4/24
ورق سیاه 10 فابریک 2500*1250 کاویانکیلوگرماز
39,160

تا
40,260
1403/4/23
ورق سیاه 10 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرماز
34,180

تا
41,900
1403/4/24
ورق سیاه 10 فابریک 1500 کاویانکیلوگرماز
43,230

تا
44,330
1403/4/23
ورق سیاه 12 فابریک 1500 کاویانکیلوگرماز
39,930

تا
41,030
1403/4/23
ورق سیاه 12 فابریک 2500*1250 کاویانکیلوگرماز
33,660

تا
34,760
1403/4/23
ورق سیاه 12 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرماز
32,800

تا
39,100
1403/4/24
ورق سیاه 12 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرم35,3501403/4/24
ورق سیاه 15 شیت 1250 کاویانکیلوگرماز
29,500

تا
30,000
1403/4/24
ورق سیاه 15 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرماز
32,500

تا
34,850
1403/4/24
ورق سیاه 15 فابریک 1500 کاویانکیلوگرماز
36,960

تا
38,060
1403/4/23
ورق سیاه 15 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرماز
31,790

تا
39,800
1403/4/24
ورق سیاه 20 فابریک 1250 کاویانکیلوگرماز
30,300

تا
31,000
1403/4/17
ورق سیاه 20 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرماز
28,200

تا
34,180
1403/4/24
ورق سیاه 20 فابریک 1500 کاویانکیلوگرماز
30,300

تا
31,500
1403/4/17
ورق سیاه 20 شیت 1500*6000 کاویانکیلوگرم34,3201403/4/18
ورق سیاه 20 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرماز
27,900

تا
35,530
1403/4/24
ورق سیاه 25 شیت 1250 کاویانکیلوگرماز
28,200

تا
29,100
1403/4/24
ورق سیاه 25 فابریک 1250 کاویانکیلوگرماز
30,300

تا
31,000
1403/4/17
ورق سیاه 25 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرماز
31,000

تا
33,000
1403/4/24
ورق سیاه 25 فابریک 1500 کاویانکیلوگرماز
30,300

تا
31,500
1403/4/17
ورق سیاه 25 شیت 1500 کاویانکیلوگرماز
29,100

تا
29,500
1403/4/24
ورق سیاه 25 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرماز
27,900

تا
35,530
1403/4/24
ورق سیاه 30 شیت 1250 کاویانکیلوگرم26,9001403/4/24
ورق سیاه 30 فابریک 1250 کاویانکیلوگرماز
31,000

تا
31,600
1403/4/17
ورق سیاه 30 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرماز
29,040

تا
34,350
1403/4/24
ورق سیاه 30 رول 1500 کاویانکیلوگرم28,9001403/4/24
ورق سیاه 30 فابریک 1500 کاویانکیلوگرماز
31,500

تا
31,600
1403/4/17
ورق سیاه 30 شیت 1500 کاویانکیلوگرم31,9001403/4/24
ورق سیاه 30 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرماز
29,600

تا
40,100
1403/4/24
ورق سیاه 30 فابریک 2500*1250 کاویانکیلوگرم31,1001403/4/23
ورق سیاه 35 شیت 1250 کاویانکیلوگرم26,9001403/4/24
ورق سیاه 35 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرماز
29,040

تا
32,100
1403/4/24
ورق سیاه 35 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرماز
28,600

تا
32,620
1403/4/24
ورق سیاه 40 شیت 1250 کاویانکیلوگرم26,9001403/4/24
ورق سیاه 40 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرماز
29,040

تا
33,300
1403/4/24
ورق سیاه 40 فابریک 1500 کاویانکیلوگرماز
31,700

تا
32,100
1403/4/17
ورق سیاه 40 رول 1500 کاویانکیلوگرم28,7001403/4/24
ورق سیاه 40 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرماز
28,600

تا
34,500
1403/4/24
ورق سیاه 45 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرم40,1001403/4/23
ورق سیاه 45 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرماز
33,300

تا
37,730
1403/4/23
ورق سیاه 50 فابریک 1500 کاویانکیلوگرم38,2801403/4/23
ورق سیاه 60 فابریک 1250*6000 کاویانکیلوگرم32,1001403/4/23
ورق سیاه 60 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرم31,3001403/4/23
ورق سیاه 90 فابریک 1500*6000 کاویانکیلوگرم31,3001403/4/23