لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق 2

ورق 2

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
34,800

تا
47,190
1403/4/24
ورق سیاه 2 رول 1000 سباکیلوگرماز
36,150

تا
40,480
1403/4/24
ورق سیاه 2 رول 1000 مجتمع فولاد گیلانکیلوگرماز
36,000

تا
40,260
1403/4/23
ورق سیاه 2 رول 1000 گیلانکیلوگرم35,6401403/4/23
ورق سیاه 2 رول 1250 سباکیلوگرماز
35,310

تا
39,930
1403/4/24
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
33,500

تا
47,190
1403/4/24
ورق سیاه 2 فابریک 1500*6000 سباکیلوگرماز
37,100

تا
39,000
1403/4/20
ورق سیاه 2 فابریک 2000*1000 سباکیلوگرماز
36,900

تا
37,600
1403/4/20
ورق سیاه 2 رول 600 نورد و لوله اهوازکیلوگرماز
34,600

تا
35,300
1403/4/23
ورق سیاه 2 فابریک 2000*1000 گیلانکیلوگرماز
33,000

تا
38,600
1403/4/20
ورق سیاه 2 فابریک 2500*1250 سباکیلوگرماز
37,400

تا
39,000
1403/4/20
ورق سیاه 2 فابریک 2000*1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
37,500

تا
42,900
1403/4/20
ورق سیاه 2 فابریک 2500*1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
36,400

تا
38,600
1403/4/20