لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق پانچ

ورق پانچ سیاه

نوعضخامتابعادبرندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق سیاهضخامت 3سایز 1000*2000فولاد مبارکهکیلوگرماز
1,921,840

تا
1,969,070
1403/3/30
ورق سیاهضخامت 4سایز 1000*2000فولاد مبارکهکیلوگرماز
2,625,430

تا
2,663,210
1403/3/30
ورق سیاهضخامت 5سایز 1000*2000فولاد مبارکهکیلوگرم3,360,4901403/3/30
ورق سیاهضخامت 25سایز 1000*2000فولاد مبارکهکیلوگرماز
1,597,610

تا
1,601,550
1403/3/30
ورق سیاهضخامت 6سایز 1000*2000فولاد مبارکهکیلوگرماز
4,032,390

تا
4,032,590
1403/3/30
ورق سیاهضخامت 2سایز 1000*2000فولاد مبارکهکیلوگرماز
1,281,240

تا
12,418,860
1403/3/30
ورق سیاهضخامت 2سایز 1250*2500فولاد مبارکهکیلوگرماز
1,918,310

تا
1,933,070
1403/3/30
ورق سیاهضخامت 4سایز 1250*2500-کیلوگرماز
3,816,950

تا
3,836,620
1403/3/30
ورق سیاهضخامت 5سایز 1250*2500فولاد مبارکهکیلوگرماز
5,127,600

تا
5,127,800
1403/3/30
ورق سیاهضخامت 25سایز 1250*2500فولاد مبارکهکیلوگرماز
2,428,630

تا
2,440,930
1403/3/30
ورق سیاهضخامت 3سایز 1250*2500فولاد مبارکهکیلوگرماز
2,914,360

تا
2,929,120
1403/3/30