لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آهن قطعات

ورق آهن قطعات

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق سیاه 6 فابریک 1200*6000 قطعاتکیلوگرماز
34,100

تا
36,900
1402/12/8
ورق سیاه 8 فابریک 1200*6000 قطعاتکیلوگرماز
30,800

تا
43,500
1402/12/8
ورق سیاه 10 فابریک 1200*6000 قطعاتکیلوگرماز
29,000

تا
36,900
1402/12/8
ورق سیاه 12 فابریک 1200*6000 قطعاتکیلوگرماز
29,000

تا
34,300
1402/12/8
ورق سیاه 15 فابریک 1200*6000 قطعاتکیلوگرماز
29,000

تا
34,400
1402/12/8
ورق سیاه 20 فابریک 1200*6000 قطعاتکیلوگرم31,0001402/12/8