لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آهن گیلان

ورق آهن گیلان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق سیاه 4 رول 1000 گیلانکیلوگرم34,4001402/12/8
ورق سیاه 6 رول 1000 گیلانکیلوگرم34,1001402/12/8
ورق سیاه 6 رول 1250 گیلانکیلوگرم36,7001402/12/9
ورق سیاه 6 فابریک 1250*6000 گیلانکیلوگرم36,1001402/12/8
ورق سیاه 8 رول 1000 گیلانکیلوگرم34,1001402/12/8
ورق سیاه 8 رول 1250 گیلانکیلوگرم36,7001402/12/9
ورق سیاه 8 فابریک 2500*1250 گیلانکیلوگرم30,9001402/12/9
ورق سیاه 10 فابریک 6000*1000 گیلانکیلوگرم38,4001402/12/9
ورق سیاه 10 رول 1250 گیلانکیلوگرم36,8001402/12/9
ورق سیاه 10 رول 1000 گیلانکیلوگرم34,1001402/12/8
ورق سیاه 10 فابریک 1250*6000 گیلانکیلوگرماز
30,900

تا
38,400
1402/12/9
ورق سیاه 10 فابریک 2000*1000 گیلانکیلوگرم30,3001402/12/9
ورق سیاه 12 رول 1000 گیلانکیلوگرم34,1001402/12/8
ورق سیاه 12 فابریک 2000*1000 گیلانکیلوگرم30,3001402/12/9
ورق سیاه 12 فابریک 1250*6000 گیلانکیلوگرم30,9001402/12/9
ورق سیاه 15 رول 1000 گیلانکیلوگرم34,2001402/12/8
ورق سیاه 15 فابریک 1250*6000 گیلانکیلوگرم30,9001402/12/9
ورق سیاه 15 فابریک 2000*1000 گیلانکیلوگرم30,3001402/12/9