لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آهن گیلان

ورق آهن گیلان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق سیاه 2 رول 1000 گیلانکیلوگرم35,6401403/4/23
ورق سیاه 2 فابریک 2000*1000 گیلانکیلوگرماز
33,000

تا
38,600
1403/4/20
ورق سیاه 2.5 رول 1000 گیلانکیلوگرماز
35,640

تا
36,300
1403/4/23
ورق سیاه 3 رول 1000 گیلانکیلوگرماز
35,640

تا
36,700
1403/4/23
ورق سیاه 4 رول 1000 گیلانکیلوگرماز
35,640

تا
36,300
1403/4/23
ورق سیاه 6 رول 1000 گیلانکیلوگرماز
34,900

تا
35,200
1403/4/23
ورق سیاه 6 رول 1250 گیلانکیلوگرم35,4001403/4/23
ورق سیاه 6 فابریک 1250*6000 گیلانکیلوگرماز
36,100

تا
36,720
1403/4/24
ورق سیاه 6 فابریک 2500*1250 گیلانکیلوگرماز
33,900

تا
40,400
1403/4/20
ورق سیاه 8 رول 1000 گیلانکیلوگرماز
34,900

تا
35,200
1403/4/23
ورق سیاه 8 رول 1250 گیلانکیلوگرم35,4001403/4/23
ورق سیاه 8 فابریک 1250*6000 گیلانکیلوگرم36,7001403/4/24
ورق سیاه 8 فابریک 2500*1250 گیلانکیلوگرماز
33,000

تا
37,600
1403/4/20
ورق سیاه 10 فابریک 2000*1000 گیلانکیلوگرماز
32,100

تا
35,100
1403/4/20
ورق سیاه 10 رول 1000 گیلانکیلوگرماز
34,900

تا
35,200
1403/4/23
ورق سیاه 10 فابریک 1250*6000 گیلانکیلوگرماز
33,000

تا
36,700
1403/4/24
ورق سیاه 10 رول 1250 گیلانکیلوگرم35,5001403/4/23
ورق سیاه 12 رول 1000 گیلانکیلوگرماز
32,900

تا
33,200
1403/4/23
ورق سیاه 12 فابریک 2000*1000 گیلانکیلوگرماز
31,100

تا
34,100
1403/4/20
ورق سیاه 12 فابریک 1250*6000 گیلانکیلوگرماز
34,850

تا
38,400
1403/4/24
ورق سیاه 12 رول 1250 گیلانکیلوگرم33,5001403/4/23
ورق سیاه 15 رول 1000 گیلانکیلوگرماز
31,900

تا
32,200
1403/4/17
ورق سیاه 15 فابریک 1250*6000 گیلانکیلوگرماز
34,050

تا
36,800
1403/4/24
ورق سیاه 15 فابریک 2000*1000 گیلانکیلوگرماز
32,000

تا
34,100
1403/4/20