لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آهن فولاد مبارکه اصفهان

ورق فولاد مبارکه اصفهان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم41,4001402/12/9
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
31,700

تا
43,100
1402/12/8
ورق سیاه 2 فابریک 2000*1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
42,100

تا
45,000
1402/12/8
ورق سیاه 2 فابریک 2500*1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
41,100

تا
41,600
1402/12/8
ورق سیاه 2.5 فابریک 1250*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
41,700

تا
41,900
1402/12/8
ورق سیاه 2.5 فابریک 2000*1000 فولاد مبارکهکیلوگرم42,1001402/12/8
ورق سیاه 2.5 فابریک 2500*1250 فولاد مبارکهکیلوگرم42,1001402/12/8
ورق سیاه 3 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم44,7001402/12/8
ورق سیاه 3 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
31,100

تا
46,200
1402/12/8
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرماز
31,100

تا
49,000
1402/12/8
ورق سیاه 3 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
31,100

تا
50,100
1402/12/8
ورق سیاه 3 فابریک 2000*1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
45,600

تا
47,500
1402/12/8
ورق سیاه 3 فابریک 2500*1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,800

تا
46,200
1402/12/8
ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم42,4001402/12/8
ورق سیاه 4 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
31,100

تا
41,400
1402/12/8
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرماز
49,200

تا
50,000
1402/12/9
ورق سیاه 4 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
31,800

تا
50,000
1402/12/8
ورق سیاه 4 فابریک 2000*1000 فولاد مبارکهکیلوگرم45,6001402/12/8
ورق سیاه 4 فابریک 2500*1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
42,700

تا
50,500
1402/12/8
ورق سیاه 5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
47,300

تا
51,500
1402/12/8
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرماز
48,200

تا
50,000
1402/12/9
ورق سیاه 5 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
31,600

تا
51,000
1402/12/8
ورق سیاه 5 فابریک 2000*1000 فولاد مبارکهکیلوگرم45,6001402/12/8
ورق سیاه 5 فابریک 2500*1250 فولاد مبارکهکیلوگرم44,9001402/12/8
ورق سیاه 6 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
47,300

تا
51,500
1402/12/8
ورق سیاه 6 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم44,9001402/12/8
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرم49,0001402/12/9
ورق سیاه 6 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
49,500

تا
51,500
1402/12/9
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرماز
48,200

تا
49,800
1402/12/9
ورق سیاه 8 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
49,400

تا
50,700
1402/12/9
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرماز
45,300

تا
46,500
1402/12/9
ورق سیاه 10 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
46,400

تا
47,000
1402/12/9
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرماز
45,300

تا
46,600
1402/12/9
ورق سیاه 12 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
45,800

تا
46,800
1402/12/9
ورق سیاه 15 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
45,800

تا
46,800
1402/12/9
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,300

تا
45,300
1402/12/9
ورق سیاه 25 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
42,900

تا
43,500
1402/12/8
ورق سیاه 25 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
39,900

تا
41,900
1402/12/8
ورق سیاه 25 فابریک 2500*1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
41,700

تا
41,900
1402/12/8