لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی شکفته

نبشی شکفته

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نبشی 100*100 ضخامت 10 شکفته 6 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,100
1402/12/8
نبشی 100*100 ضخامت 8 شکفته 6 متریکیلوگرم26,3001402/12/7
نبشی 30*30 ضخامت 3 شکفته 6 متریکیلوگرماز
26,600

تا
28,300
1402/12/8
نبشی 35*35 ضخامت 2.5 شکفته 6 متریکیلوگرم26,7001402/12/7
نبشی 40*40 ضخامت 3 شکفته 6 متریکیلوگرماز
26,700

تا
28,700
1402/12/7
نبشی 40*40 ضخامت 4 شکفته 6 متریکیلوگرماز
26,200

تا
27,000
1402/12/8
نبشی 45*45 ضخامت 5 شکفته 6 متریکیلوگرم26,5001402/12/7
نبشی 50*50 ضخامت 5 شکفته 6 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,100
1402/12/8
نبشی 60*60 ضخامت 6 شکفته 6 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,000
1402/12/8
نبشی 80*80 ضخامت 7 شکفته 6 متریکیلوگرم25,5001402/12/7
نبشی 80*80 ضخامت 8 شکفته 6 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,000
1402/12/8