لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی شکفته

نبشی شکفته

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نبشی 100*100 ضخامت 10 شکفته 6 متریکیلوگرماز
25,500

تا
28,600
1403/3/27
نبشی 100*100 ضخامت 9 شکفته 6 متریکیلوگرماز
23,600

تا
27,190
1403/3/27
نبشی 30*30 ضخامت 3 شکفته 6 متریکیلوگرماز
26,550

تا
30,360
1403/3/27
نبشی 40*40 ضخامت 3 شکفته 6 متریکیلوگرماز
26,200

تا
29,920
1403/3/27
نبشی 40*40 ضخامت 4 شکفته 6 متریکیلوگرماز
25,500

تا
29,370
1403/3/27
نبشی 50*50 ضخامت 4 شکفته 6 متریکیلوگرماز
25,700

تا
28,600
1403/3/27
نبشی 50*50 ضخامت 3 شکفته 6 متریکیلوگرم25,6001403/3/27
نبشی 50*50 ضخامت 5 شکفته 6 متریکیلوگرماز
25,000

تا
28,500
1403/3/27
نبشی 60*60 ضخامت 5 شکفته 6 متریکیلوگرماز
28,600

تا
28,800
1403/3/27
نبشی 60*60 ضخامت 6 شکفته 6 متریکیلوگرماز
25,000

تا
28,500
1403/3/27
نبشی 60*60 ضخامت 4 شکفته 6 متریکیلوگرم26,3001403/3/27
نبشی 80*80 ضخامت 8 شکفته 6 متریکیلوگرماز
25,500

تا
28,600
1403/3/27
نبشی 80*80 ضخامت 7 شکفته 6 متریکیلوگرماز
25,950

تا
28,600
1403/3/27