لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی شکفته

نبشی شکفته

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نبشی 100*100 ضخامت 9 شکفته 6 متریکیلوگرماز
28,740

تا
29,000
1403/4/24
نبشی 100*100 ضخامت 10 شکفته 6 متریکیلوگرماز
25,800

تا
30,800
1403/4/24
نبشی 30*30 ضخامت 3 شکفته 6 متریکیلوگرماز
28,000

تا
32,450
1403/4/24
نبشی 40*40 ضخامت 3 شکفته 6 متریکیلوگرماز
26,200

تا
32,010
1403/4/24
نبشی 40*40 ضخامت 4 شکفته 6 متریکیلوگرماز
26,500

تا
31,900
1403/4/24
نبشی 50*50 ضخامت 4 شکفته 6 متریکیلوگرماز
25,700

تا
29,000
1403/4/24
نبشی 50*50 ضخامت 3 شکفته 6 متریکیلوگرم25,6001403/4/23
نبشی 50*50 ضخامت 5 شکفته 6 متریکیلوگرماز
26,700

تا
30,700
1403/4/24
نبشی 60*60 ضخامت 6 شکفته 6 متریکیلوگرماز
25,900

تا
30,700
1403/4/24
نبشی 60*60 ضخامت 4 شکفته 6 متریکیلوگرم26,3001403/4/23
نبشی 60*60 ضخامت 5 شکفته 6 متریکیلوگرماز
28,600

تا
29,000
1403/4/24
نبشی 80*80 ضخامت 7 شکفته 6 متریکیلوگرماز
26,700

تا
29,000
1403/4/24
نبشی 80*80 ضخامت 8 شکفته 6 متریکیلوگرماز
26,500

تا
30,700
1403/4/24