لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی منظومه

نبشی منظومه

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نبشی 40*40 ضخامت 4 منظومه 6 متریکیلوگرم28,9601403/1/21
نبشی 50*50 ضخامت 5 منظومه 6 متریکیلوگرماز
25,300

تا
28,700
1403/1/21
نبشی 50*50 ضخامت 4 منظومه 6 متریکیلوگرماز
25,250

تا
28,000
1403/1/21
نبشی 60*60 ضخامت 6 منظومه 6 متریکیلوگرماز
25,300

تا
28,960
1403/1/21
نبشی 80*80 ضخامت 8 منظومه 6 متریکیلوگرماز
27,850

تا
28,000
1403/1/21