لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی منظومه

نبشی منظومه

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نبشی 40*40 ضخامت 4 منظومه 6 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,700
1403/4/4
نبشی 50*50 ضخامت 5 منظومه 6 متریکیلوگرماز
26,000

تا
28,000
1403/4/4
نبشی 50*50 ضخامت 4 منظومه 6 متریکیلوگرماز
27,100

تا
28,000
1403/4/4
نبشی 60*60 ضخامت 6 منظومه 6 متریکیلوگرماز
26,000

تا
28,000
1403/4/4
نبشی 80*80 ضخامت 8 منظومه 6 متریکیلوگرماز
26,200

تا
28,000
1403/4/4