لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی ظهوریان

نبشی ظهوریان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نبشی 100*100 ضخامت 10 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
28,000

تا
29,170
1403/1/20
نبشی 30*30 ضخامت 2 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,400
1403/1/19
نبشی 30*30 ضخامت 3 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
27,200

تا
30,200
1403/1/20
نبشی 30*30 ضخامت 2.5 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرم27,2001403/1/20
نبشی 40*40 ضخامت 3 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرم27,2001403/1/20
نبشی 40*40 ضخامت 4 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
28,000

تا
30,200
1403/1/20
نبشی 50*50 ضخامت 5 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
27,200

تا
30,200
1403/1/20
نبشی 50*50 ضخامت 4 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرم27,2001403/1/20
نبشی 50*50 ضخامت 3 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرم27,2001403/1/20
نبشی 60*60 ضخامت 6 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
28,600

تا
30,200
1403/1/20
نبشی 60*60 ضخامت 5 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,250
1403/1/20
نبشی 80*80 ضخامت 8 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
28,220

تا
30,200
1403/1/20
نبشی 80*80 ضخامت 7 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرم27,2001403/1/20