لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

نبشی فولاد جاوید بناب

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نبشی 40*40 ضخامت 4 جاوید بناب 12 متریکیلوگرم29,9001402/12/7
نبشی 40*40 ضخامت 4 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
26,700

تا
26,800
1402/12/8
نبشی 40*40 ضخامت 3 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
26,800

تا
28,200
1402/12/8
نبشی 50*50 ضخامت 4 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
26,500

تا
26,800
1402/12/8
نبشی 50*50 ضخامت 3 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
26,800

تا
28,200
1402/12/8
نبشی 50*50 ضخامت 5 جاوید بناب 6 متریکیلوگرم26,3001402/12/8
نبشی 60*60 ضخامت 3 جاوید بناب 6 متریکیلوگرم27,4001402/12/8
نبشی 60*60 ضخامت 4 جاوید بناب 6 متریکیلوگرم26,4001402/12/8
نبشی 60*60 ضخامت 5 جاوید بناب 6 متریکیلوگرم26,2001402/12/8