لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

نبشی فولاد جاوید بناب

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نبشی 40*40 ضخامت 3.5 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
27,550

تا
27,940
1403/4/4
نبشی 40*40 ضخامت 4 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
26,100

تا
29,000
1403/4/4
نبشی 40*40 ضخامت 2.5 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
28,540

تا
28,920
1403/4/4
نبشی 40*40 ضخامت 3 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
26,100

تا
32,450
1403/4/4
نبشی 45*45 ضخامت 2.5 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
28,600

تا
28,930
1403/4/3
نبشی 50*50 ضخامت 2.5 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
28,540

تا
28,930
1403/4/4
نبشی 50*50 ضخامت 3 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
25,500

تا
29,500
1403/4/4
نبشی 50*50 ضخامت 4 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
26,100

تا
29,000
1403/4/4
نبشی 50*50 ضخامت 4.5 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
27,550

تا
27,940
1403/4/4
نبشی 50*50 ضخامت 3.5 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
27,550

تا
27,940
1403/4/4
نبشی 50*50 ضخامت 5 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
26,100

تا
29,980
1403/4/4
نبشی 60*60 ضخامت 4 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
26,100

تا
29,000
1403/4/4
نبشی 60*60 ضخامت 3 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
26,100

تا
30,000
1403/4/4
نبشی 60*60 ضخامت 6 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
25,900

تا
28,500
1403/4/4
نبشی 60*60 ضخامت 5 جاوید بناب 6 متریکیلوگرماز
26,100

تا
29,000
1403/4/4