لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی آریان فولاد

نبشی آریان فولاد

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نبشی 100*100 ضخامت 10 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
25,540

تا
28,000
1403/1/25
نبشی 120*120 ضخامت 12 آریان فولاد 12 متریکیلوگرماز
28,300

تا
47,070
1403/1/21
نبشی 120*120 ضخامت 12 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
25,540

تا
28,000
1403/1/25
نبشی 150*150 ضخامت 15 آریان فولاد 12 متریکیلوگرماز
47,520

تا
52,000
1403/1/21
نبشی 40*40 ضخامت 3 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,000
1403/1/25
نبشی 40*40 ضخامت 4 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
25,090

تا
27,500
1403/1/25
نبشی 50*50 ضخامت 4 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
25,090

تا
27,500
1403/1/25
نبشی 50*50 ضخامت 5 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
25,090

تا
27,500
1403/1/25
نبشی 50*50 ضخامت 3 آریان فولاد 6 متریکیلوگرم26,5001403/1/25
نبشی 60*60 ضخامت 6 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
25,090

تا
27,500
1403/1/25
نبشی 60*60 ضخامت 5 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
25,090

تا
27,500
1403/1/25
نبشی 60*60 ضخامت 4 آریان فولاد 6 متریکیلوگرم25,5001403/1/25
نبشی 80*80 ضخامت 8 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
25,090

تا
27,500
1403/1/25
نبشی 70*70 ضخامت 7 آریان فولاد 6 متریکیلوگرماز
25,800

تا
28,300
1403/1/25
نبشی 70*70 ضخامت 5 آریان فولاد 6 متریکیلوگرم27,5001403/1/25