لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی نستا

نبشی فولاد نستا

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نبشی 100*100 ضخامت 10 فولاد نستا 6 متریکیلوگرم23,9001403/1/20
نبشی 20*20 ضخامت 4 فولاد نستا 6 متریکیلوگرم29,7001403/1/20
نبشی 25*25 ضخامت 3 فولاد نستا 6 متریکیلوگرم24,7001403/1/20
نبشی 25*25 ضخامت 4 فولاد نستا 6 متریکیلوگرم28,6001403/1/20
نبشی 30*30 ضخامت 4 فولاد نستا 6 متریکیلوگرم30,0001403/1/20
نبشی 30*30 ضخامت 2 فولاد نستا 6 متریکیلوگرم29,6701403/1/21
نبشی 30*30 ضخامت 2.5 فولاد نستا 6 متریکیلوگرم28,6001403/1/21
نبشی 30*30 ضخامت 3 فولاد نستا 6 متریکیلوگرم29,2001403/1/21
نبشی 40*40 ضخامت 4 فولاد نستا 6 متریکیلوگرم29,2001403/1/21
نبشی 40*40 ضخامت 2 فولاد نستا 6 متریکیلوگرم30,3001403/1/20
نبشی 40*40 ضخامت 3 فولاد نستا 6 متریکیلوگرماز
28,300

تا
29,570
1403/1/21
نبشی 40*40 ضخامت 2.5 فولاد نستا 6 متریکیلوگرم30,1001403/1/20
نبشی 50*50 ضخامت 6 فولاد نستا 6 متریکیلوگرم26,4001403/1/20
نبشی 50*50 ضخامت 3 فولاد نستا 6 متریکیلوگرم26,7001403/1/21