قیمت لوله استیل 304

قیمت لوله استیل 304 قیمت لوله استیل 304

نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایزردهطولواحدقیمت (ریال)فروشندگانتاریخ به روز رسانی
10 اینچرده 106 متریکیلوگرم2,484,0001402/9/12
11.2 اینچرده 106 متریکیلوگرم2,016,5001402/9/10
11.2 اینچرده 206 متریکیلوگرم2,016,5001402/9/10
1.21 اینچرده 406 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
1.21 اینچرده 806 متریکیلوگرم2,200,0001402/9/12
1.21 اینچرده 106 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
1.22 اینچرده 106 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
1.22 اینچرده 406 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
1.2 اینچرده 806 متریکیلوگرم2,250,0001402/9/12
1.2 اینچرده 206 متریکیلوگرم2,016,5001402/9/10
1.2 اینچرده 306 متریکیلوگرم2,016,5001402/9/10
1.2 اینچرده 406 متریکیلوگرم1,950,0001402/9/12
1.2 اینچرده 106 متریکیلوگرم1,950,0001402/9/12
12 اینچرده 106 متریکیلوگرم2,812,5001402/9/12
1.41 اینچرده 406 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
1.41 اینچرده 106 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
1.41 اینچرده 806 متریکیلوگرم2,200,0001402/9/12
1 اینچرده 406 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
1 اینچرده 206 متریکیلوگرم2,016,5001402/9/10
1 اینچرده 806 متریکیلوگرم2,200,0001402/9/12
1 اینچرده 306 متریکیلوگرم2,016,5001402/9/10
1 اینچرده 106 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
2 اینچرده 806 متریکیلوگرم2,200,0001402/9/12
2 اینچرده 306 متریکیلوگرم2,071,0001402/9/10
2 اینچرده 406 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
2 اینچرده 106 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
2 اینچرده 206 متریکیلوگرم2,071,0001402/9/10
3.4 اینچرده 206 متریکیلوگرم2,016,5001402/9/10
4 اینچرده 406 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
3.4 اینچرده 806 متریکیلوگرم2,200,0001402/9/12
3 اینچرده 806 متریکیلوگرم2,200,0001402/9/12
5 اینچرده 406 متریکیلوگرم2,050,0001402/9/12
3.4 اینچرده 306 متریکیلوگرم2,016,5001402/9/10
3.4 اینچرده 106 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
8 اینچرده 206 متریکیلوگرم3,488,0001402/9/10
8 اینچرده 106 متریکیلوگرم2,372,0001402/9/12
6 اینچرده 406 متریکیلوگرم2,155,5001402/9/12
4 اینچرده 206 متریکیلوگرم2,169,1001402/9/10
3 اینچرده 106 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
3 اینچرده 406 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
3.4 اینچرده 406 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
3 اینچرده 306 متریکیلوگرم2,027,4001402/9/10
4 اینچرده 106 متریکیلوگرم1,900,0001402/9/12
8 اینچرده 306 متریکیلوگرم3,488,0001402/9/10
4 اینچرده 806 متریکیلوگرم2,200,0001402/9/12
5 اینچرده 806 متریکیلوگرم2,350,8001402/9/12
6 اینچرده 206 متریکیلوگرم3,052,0001402/9/10
6 اینچرده 106 متریکیلوگرم2,155,5001402/9/12
6 اینچرده 306 متریکیلوگرم3,052,0001402/9/10
3 اینچرده 206 متریکیلوگرم2,027,4001402/9/10

.

به‌روزرسانی لحظه‌ای قیمت‌ها
مقایسه قیمت‌ها
ارتباط مستقیم با تامین‌کنندگان
پشتیبانی آنلاین و تلفنی
امکان ارائه فاکتور رسمی

گرفت، پلی میان تامین‌کنندگان و خریداران

گرفت؛ به‌روزترین مرجع استعلام قیمت آهن آلات و کالاهای فولادی است که با مقایسه نرخ محصولات ارائه شده، توسط تامین کنندگان مختلف بازار، کمک می‌کند بتوانید بدون هدر رفت زمان، خریدی مطمئن و آسوده و با بهترین قیمت را تجربه کنید.

image