لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله استیل دکوراتیو

لوله استیل دکوراتیو 304

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8ضخامت 0.66 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
10ضخامت 0.66 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
10ضخامت 1.56 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
12ضخامت 0.66 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
16ضخامت 0.66 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
19ضخامت 0.66 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
20ضخامت 0.66 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
22ضخامت 0.66 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
22ضخامت 16 متریکیلوگرم155,8001403/3/27
25ضخامت 0.66 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
30ضخامت 0.66 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
32ضخامت 0.66 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
38ضخامت 0.66 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
38ضخامت 1.56 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
42ضخامت 0.66 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
51ضخامت 0.66 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
51ضخامت 1.56 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
63ضخامت 1.56 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
63ضخامت 26 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
76ضخامت 0.66 متریکیلوگرم212,5201403/3/27
102ضخامت 0.66 متریکیلوگرم212,5201403/3/27