لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله استیل دکوراتیو

لوله استیل دکوراتیو 304

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8ضخامت 0.66 متریکیلوگرماز
212,520

تا
240,000
1403/4/24
10ضخامت 0.66 متریکیلوگرماز
212,520

تا
240,000
1403/4/24
10ضخامت 1.56 متریکیلوگرماز
212,520

تا
240,000
1403/4/24
12ضخامت 0.66 متریکیلوگرماز
212,520

تا
240,000
1403/4/24
16ضخامت 0.66 متریکیلوگرماز
212,520

تا
240,000
1403/4/24
19ضخامت 0.66 متریکیلوگرماز
212,520

تا
240,000
1403/4/24
20ضخامت 0.66 متریکیلوگرماز
212,520

تا
240,000
1403/4/24
22ضخامت 0.66 متریکیلوگرماز
212,520

تا
240,000
1403/4/24
22ضخامت 16 متریکیلوگرم155,8001403/4/24
25ضخامت 0.66 متریکیلوگرماز
196,000

تا
212,520
1403/4/24
30ضخامت 0.66 متریکیلوگرماز
196,000

تا
212,520
1403/4/24
32ضخامت 0.66 متریکیلوگرماز
196,000

تا
212,520
1403/4/24
38ضخامت 1.56 متریکیلوگرماز
196,000

تا
212,520
1403/4/24
38ضخامت 0.66 متریکیلوگرماز
196,000

تا
212,520
1403/4/24
42ضخامت 0.66 متریکیلوگرماز
196,000

تا
212,520
1403/4/24
51ضخامت 1.56 متریکیلوگرماز
196,000

تا
212,520
1403/4/24
51ضخامت 0.66 متریکیلوگرماز
196,000

تا
212,520
1403/4/24
63ضخامت 26 متریکیلوگرماز
196,000

تا
212,520
1403/4/24
63ضخامت 1.56 متریکیلوگرماز
196,000

تا
212,520
1403/4/24
76ضخامت 0.66 متریکیلوگرماز
196,000

تا
212,520
1403/4/24
102ضخامت 0.66 متریکیلوگرماز
196,000

تا
212,520
1403/4/24