لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله استیل دکوراتیو

لوله استیل دکوراتیو 304

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8ضخامت 0.66 متریکیلوگرم207,5001402/12/9
10ضخامت 0.66 متریکیلوگرم207,5001402/12/9
10ضخامت 1.56 متریکیلوگرم187,5001402/12/9
12ضخامت 0.66 متریکیلوگرم207,5001402/12/9
16ضخامت 0.66 متریکیلوگرم207,5001402/12/9
19ضخامت 0.66 متریکیلوگرم207,5001402/12/9
20ضخامت 0.66 متریکیلوگرم207,5001402/12/9
22ضخامت 0.66 متریکیلوگرم207,5001402/12/9
22ضخامت 16 متریکیلوگرم142,8001402/12/9
25ضخامت 0.66 متریکیلوگرم207,5001402/12/9
30ضخامت 0.66 متریکیلوگرم207,5001402/12/9
32ضخامت 0.66 متریکیلوگرم207,5001402/12/9
38ضخامت 0.66 متریکیلوگرم207,5001402/12/9
38ضخامت 1.56 متریکیلوگرم147,5001402/12/9
42ضخامت 0.66 متریکیلوگرم207,5001402/12/9
51ضخامت 0.66 متریکیلوگرم207,5001402/12/9
51ضخامت 1.56 متریکیلوگرم196,5001402/12/9
63ضخامت 1.56 متریکیلوگرم196,5001402/12/9
63ضخامت 26 متریکیلوگرم196,5001402/12/9
76ضخامت 0.66 متریکیلوگرم207,5001402/12/9
102ضخامت 0.66 متریکیلوگرم207,5001402/12/9