لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله استیل 316

لوله استیل 316

سایزردهطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10 اینچرده 106 متریکیلوگرماز
411,050

تا
437,050
1403/4/24
11.2 اینچرده 106 متریکیلوگرماز
340,000

تا
366,000
1403/4/24
1.2 اینچرده 406 متریکیلوگرماز
340,000

تا
366,000
1403/4/24
1.2 اینچرده 106 متریکیلوگرماز
340,000

تا
366,000
1403/4/24
1.2 اینچرده 806 متریکیلوگرماز
375,180

تا
401,170
1403/4/24
12 اینچرده 106 متریکیلوگرماز
425,880

تا
451,880
1403/4/24
1.41 اینچرده 106 متریکیلوگرماز
340,000

تا
366,000
1403/4/24
16 اینچرده 106 متریکیلوگرماز
464,170

تا
490,170
1403/4/24
1 اینچرده 806 متریکیلوگرماز
375,180

تا
401,170
1403/4/24
1 اینچرده 406 متریکیلوگرماز
340,000

تا
366,000
1403/4/24
1 اینچرده 106 متریکیلوگرماز
340,000

تا
366,000
1403/4/24
21.2 اینچرده 406 متریکیلوگرماز
340,000

تا
366,000
1403/4/24
2 اینچرده 106 متریکیلوگرماز
340,000

تا
366,000
1403/4/24
2 اینچرده 406 متریکیلوگرماز
340,000

تا
366,000
1403/4/24
6 اینچرده 406 متریکیلوگرماز
380,350

تا
406,350
1403/4/24
6 اینچرده 106 متریکیلوگرماز
380,350

تا
406,350
1403/4/24
3.4 اینچرده 406 متریکیلوگرماز
340,000

تا
366,000
1403/4/24
8 اینچرده 406 متریکیلوگرماز
385,700

تا
411,700
1403/4/24
3 اینچرده 106 متریکیلوگرماز
340,000

تا
366,000
1403/4/24
3 اینچرده 806 متریکیلوگرماز
375,180

تا
401,170
1403/4/24
4 اینچرده 106 متریکیلوگرماز
340,000

تا
366,000
1403/4/24
8 اینچرده 106 متریکیلوگرماز
385,700

تا
411,700
1403/4/24