لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله استیل 304

لوله استیل 304

ردهطولسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
رده 106 متری10 اینچکیلوگرماز
230,000

تا
314,400
1403/5/2
رده 106 متری11.2 اینچکیلوگرم185,0001403/5/2
رده 806 متری11.2 اینچکیلوگرم190,0001403/5/2
رده 406 متری11.2 اینچکیلوگرم185,0001403/5/2
رده 106 متری1.21 اینچکیلوگرماز
226,000

تا
256,000
1403/5/1
رده 406 متری1.21 اینچکیلوگرماز
226,000

تا
256,000
1403/5/1
رده 806 متری1.21 اینچکیلوگرماز
256,000

تا
286,000
1403/5/1
رده 106 متری1.22 اینچکیلوگرماز
226,000

تا
256,000
1403/5/1
رده 406 متری1.22 اینچکیلوگرماز
226,000

تا
256,000
1403/5/1
رده 406 متری1.2 اینچکیلوگرماز
185,000

تا
261,000
1403/5/2
رده 106 متری1.2 اینچکیلوگرماز
185,000

تا
261,000
1403/5/2
رده 806 متری1.2 اینچکیلوگرماز
190,000

تا
291,000
1403/5/2
رده 106 متری12 اینچکیلوگرماز
247,000

تا
347,250
1403/5/2
رده 806 متری1.41 اینچکیلوگرماز
256,000

تا
286,000
1403/5/1
رده 106 متری1.41 اینچکیلوگرماز
226,000

تا
256,000
1403/5/1
رده 406 متری1.41 اینچکیلوگرماز
226,000

تا
256,000
1403/5/1
رده 406 متری1 اینچکیلوگرماز
185,000

تا
256,000
1403/5/2
رده 806 متری1 اینچکیلوگرماز
190,000

تا
286,000
1403/5/2
رده 106 متری1 اینچکیلوگرماز
185,000

تا
256,000
1403/5/2
رده 106 متری21.2 اینچکیلوگرم185,0001403/5/2
رده 406 متری21.2 اینچکیلوگرم185,0001403/5/2
رده 806 متری21.2 اینچکیلوگرم190,0001403/5/2
رده 106 متری2 اینچکیلوگرماز
185,000

تا
256,000
1403/5/2
رده 406 متری2 اینچکیلوگرماز
185,000

تا
256,000
1403/5/2
رده 806 متری2 اینچکیلوگرماز
190,000

تا
286,000
1403/5/2
رده 806 متری5 اینچکیلوگرماز
200,000

تا
301,070
1403/5/2
رده 806 متری3.4 اینچکیلوگرماز
190,000

تا
286,000
1403/5/2
رده 406 متری4 اینچکیلوگرماز
185,000

تا
256,000
1403/5/2
رده 806 متری4 اینچکیلوگرماز
190,000

تا
286,000
1403/5/2
رده 406 متری3 اینچکیلوگرماز
185,000

تا
256,000
1403/5/2
رده 106 متری3 اینچکیلوگرماز
185,000

تا
256,000
1403/5/2
رده 106 متری8 اینچکیلوگرماز
235,000

تا
303,200
1403/5/2
رده 406 متری6 اینچکیلوگرماز
205,000

تا
281,550
1403/5/2
رده 106 متری4 اینچکیلوگرماز
185,000

تا
256,000
1403/5/2
رده 106 متری6 اینچکیلوگرماز
195,000

تا
281,550
1403/5/2
رده 406 متری3.4 اینچکیلوگرماز
185,000

تا
256,000
1403/5/2
رده 106 متری3.4 اینچکیلوگرماز
185,000

تا
256,000
1403/5/2
رده 406 متری5 اینچکیلوگرماز
195,000

تا
271,000
1403/5/2
رده 806 متری3 اینچکیلوگرماز
190,000

تا
286,000
1403/5/2