لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله استیل صنایع غذایی

لوله استیل صنایع غذایی 304

سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 51ضخامت 1.56 متریکیلوگرم240,0001402/12/9
سایز 51ضخامت 16 متریکیلوگرم250,0001402/12/9
سایز 63ضخامت 16 متریکیلوگرم250,0001402/12/9
سایز 102ضخامت 16 متریکیلوگرم250,0001402/12/9
سایز 25ضخامت 1.56 متریکیلوگرم240,0001402/12/9
سایز 16ضخامت 16 متریکیلوگرم265,0001402/12/9
سایز 38ضخامت 16 متریکیلوگرم250,0001402/12/9