لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی هفت الماس

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق روغنی ST12 0.4 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم48,0001402/12/7
ورق روغنی ST12 0.4 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم47,9001402/12/7
ورق روغنی ST12 0.5 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم48,5001402/12/8
ورق روغنی ST12 0.5 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم49,0001402/12/7
ورق روغنی ST12 0.6 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم45,7001402/12/8
ورق روغنی ST12 0.6 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم45,9001402/12/8
ورق روغنی ST12 0.7 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم45,7001402/12/8
ورق روغنی ST12 0.7 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم45,7001402/12/8
ورق روغنی ST12 0.8 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم44,5001402/12/7
ورق روغنی ST12 0.8 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم44,5001402/12/7
ورق روغنی ST12 0.9 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم44,2001402/12/8
ورق روغنی ST12 0.9 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم44,5001402/12/7
ورق روغنی ST12 1 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم44,5001402/12/7
ورق روغنی ST12 1 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم44,2001402/12/8
ورق روغنی ST12 1.25 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم44,2001402/12/8
ورق روغنی ST12 1.25 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم44,2001402/12/8
ورق روغنی ST12 1.5 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم44,5001402/12/7
ورق روغنی ST12 1.5 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم44,5001402/12/7
ورق روغنی ST12 2 رول 1250 هفت الماسکیلوگرم45,5001402/12/8
ورق روغنی ST12 2 رول 1000 هفت الماسکیلوگرم44,9001402/12/7