لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق روغنی فولاد مبارکه

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق روغنی ST12 0.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
46,800

تا
51,000
1403/5/2
ورق روغنی ST12 0.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
46,800

تا
51,000
1403/5/2
ورق روغنی ST12 0.6 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
45,980

تا
51,000
1403/5/2
ورق روغنی ST12 0.6 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
46,000

تا
51,000
1403/5/2
ورق روغنی ST12 0.7 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,600

تا
46,750
1403/5/2
ورق روغنی ST12 0.7 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,600

تا
51,000
1403/5/2
ورق روغنی ST12 0.8 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
45,800

تا
51,000
1403/5/2
ورق روغنی ST12 0.8 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,800

تا
51,000
1403/5/2
ورق روغنی ST12 0.9 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,500

تا
51,000
1403/5/2
ورق روغنی ST12 0.9 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,500

تا
51,000
1403/5/2
ورق روغنی ST12 1 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,800

تا
51,000
1403/5/2
ورق روغنی ST12 1 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,800

تا
51,000
1403/5/2
ورق روغنی ST12 1.25 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,500

تا
51,000
1403/5/2
ورق روغنی ST12 1.25 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,500

تا
51,000
1403/5/2
ورق روغنی ST12 1.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,500

تا
51,000
1403/5/2
ورق روغنی ST12 1.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,500

تا
51,000
1403/5/2
ورق روغنی ST12 2 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
39,200

تا
49,170
1403/5/2
ورق روغنی ST12 2 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
38,700

تا
49,500
1403/5/2
ورق روغنی ST12 2.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
49,720

تا
55,770
1403/4/25
ورق روغنی ST12 2.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
49,720

تا
55,770
1403/4/25
ورق روغنی ST12 3 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
47,520

تا
60,170
1403/4/24
ورق روغنی ST14 3 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم55,7001403/5/2