لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد اهواز

میلگرد اهواز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,1001402/12/9
میلگرد آجدار 14 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 16 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 18 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 20 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 22 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 25 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 28 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 32 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9