لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد اهواز

میلگرد اهواز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,4001403/4/23
میلگرد آجدار 12 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
28,700
1403/4/24
میلگرد آجدار 14 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 18 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 20 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 22 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 25 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 28 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,300

تا
27,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 32 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,300

تا
27,100
1403/4/24