لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد تیکمه داش

میلگرد تیکمه داش

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,450

تا
30,600
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,850

تا
30,000
1403/5/1
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,650

تا
29,800
1403/5/1
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,250

تا
30,500
1403/5/1
میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,650

تا
29,800
1403/5/1
میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,150

تا
29,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,150

تا
29,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,150

تا
29,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,150

تا
29,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,150

تا
29,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,150

تا
29,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,150

تا
29,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 32 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,150

تا
29,300
1403/5/1