لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد تیکمه داش

میلگرد تیکمه داش

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم28,0001402/12/14
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,700
1402/12/14
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,800

تا
27,900
1402/12/14
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1402/12/14
میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1402/12/14
میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,100

تا
27,300
1402/12/14
میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,100

تا
27,300
1402/12/14
میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,100

تا
27,300
1402/12/14
میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,100

تا
27,300
1402/12/14
میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,100

تا
27,300
1402/12/14
میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,100

تا
27,300
1402/12/14
میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,100

تا
27,300
1402/12/14
میلگرد آجدار 32 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,100

تا
27,300
1402/12/14