لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد سمنان

میلگرد سمنان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 نورد گرم سمنان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم22,9001402/12/7
میلگرد آجدار 8 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,1001402/12/8
میلگرد آجدار 10 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,900

تا
26,900
1402/12/7
میلگرد آجدار 12 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,6001402/12/7
میلگرد آجدار 14 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,8001402/12/7