لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد فولاد صائب تبریز

میلگرد فولاد صائب تبریز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 فولاد صائب تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,600

تا
31,600
1403/4/31
میلگرد آجدار 12 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,600

تا
31,600
1403/4/31
میلگرد آجدار 14 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,200

تا
31,300
1403/4/31
میلگرد آجدار 16 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,200

تا
31,300
1403/4/31
میلگرد آجدار 18 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم31,3001403/4/30
میلگرد آجدار 20 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم31,3001403/4/30
میلگرد آجدار 22 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم31,3001403/4/30
میلگرد آجدار 25 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم31,3001403/4/30
میلگرد آجدار 8 فولاد صائب تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,000

تا
31,900
1403/4/31