لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد فولاد صائب تبریز

میلگرد فولاد صائب تبریز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 فولاد صائب تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرم26,8001402/12/3
میلگرد آجدار 12 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,8001402/12/3
میلگرد آجدار 14 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/3
میلگرد آجدار 16 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/3
میلگرد آجدار 18 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/3
میلگرد آجدار 20 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/3
میلگرد آجدار 22 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/3
میلگرد آجدار 25 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/3
میلگرد آجدار 8 فولاد صائب تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,1001402/12/3