لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد فولاد صائب تبریز

میلگرد فولاد صائب تبریز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 فولاد صائب تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
30,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
30,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 14 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
30,300
1403/3/27
میلگرد آجدار 16 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
30,300
1403/3/27
میلگرد آجدار 18 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم30,3001403/3/27
میلگرد آجدار 20 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم30,3001403/3/27
میلگرد آجدار 22 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم30,3001403/3/27
میلگرد آجدار 25 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم30,3001403/3/27
میلگرد آجدار 8 فولاد صائب تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,900

تا
30,900
1403/3/27