لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد روهینا

میلگرد روهینا

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,9001403/3/27
میلگرد آجدار 12 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,7001403/3/27
میلگرد آجدار 14 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,3001403/3/27
میلگرد آجدار 16 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,3001403/3/27
میلگرد آجدار 18 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,2001403/3/27
میلگرد آجدار 20 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,2001403/3/27
میلگرد آجدار 25 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,2001403/3/27
میلگرد آجدار 28 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
26,400
1403/3/27
میلگرد آجدار 32 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
26,400
1403/3/27