لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد اردبیل

میلگرد اردبیل

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 اردبیل A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/8
میلگرد آجدار 12 اردبیل A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/8
میلگرد آجدار 14 اردبیل A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,7001402/12/8
میلگرد آجدار 16 اردبیل A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,7001402/12/8
میلگرد آجدار 18 اردبیل A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,7001402/12/8