لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

میلگرد کیان فولاد ابهر

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 کیان فولاد ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرم24,4001402/12/10
میلگرد آجدار 10 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001402/12/10
میلگرد آجدار 12 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001402/12/10
میلگرد آجدار 12 کیان فولاد ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرم24,4001402/12/10
میلگرد آجدار 14 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/10
میلگرد آجدار 16 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/10
میلگرد آجدار 18 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/10
میلگرد آجدار 20 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/10
میلگرد آجدار 22 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/10
میلگرد آجدار 25 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/10
میلگرد آجدار 8 کیان فولاد ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرم22,8001402/12/10