لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

میلگرد کیان فولاد ابهر

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,200

تا
29,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 10 کیان فولاد ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,800

تا
29,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 12 کیان فولاد ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,800

تا
29,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 12 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,300

تا
29,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 14 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,230

تا
28,400
1403/5/1
میلگرد آجدار 16 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,230

تا
28,400
1403/5/1
میلگرد آجدار 18 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,230

تا
28,400
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,230

تا
28,400
1403/5/1
میلگرد آجدار 22 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
28,400
1403/5/1
میلگرد آجدار 25 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,230

تا
28,400
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 کیان فولاد ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
22,800

تا
30,800
1403/5/1