لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

میلگرد خرمدشت تاکستان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,7001402/12/7
میلگرد آجدار 10 خرمدشت تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/7
میلگرد آجدار 12 خرمدشت تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/7
میلگرد آجدار 12 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,7001402/12/7
میلگرد آجدار 25 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,0001402/12/7