لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد نورد کرمان

میلگرد نورد کرمان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 نورد کرمان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,9001402/12/14
میلگرد آجدار 12 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,9001402/12/14
میلگرد آجدار 14 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,400

تا
26,500
1402/12/14
میلگرد آجدار 16 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,400

تا
26,500
1402/12/14
میلگرد آجدار 18 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
26,400
1402/12/14
میلگرد آجدار 20 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
26,400
1402/12/14
میلگرد آجدار 22 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
26,400
1402/12/14
میلگرد آجدار 25 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
26,400
1402/12/14