لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد نورد کرمان

میلگرد نورد کرمان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 نورد کرمان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم23,7501403/4/24
میلگرد آجدار 14 نورد کرمان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5501403/4/24
میلگرد آجدار 14 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,250

تا
28,000
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 نورد کرمان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5501403/4/24
میلگرد آجدار 16 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,900

تا
28,000
1403/4/24
میلگرد آجدار 18 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,950

تا
27,500
1403/4/24
میلگرد آجدار 20 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,550

تا
27,500
1403/4/24
میلگرد آجدار 22 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,550

تا
27,500
1403/4/24
میلگرد آجدار 25 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,550

تا
27,500
1403/4/24