لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد نورد کرمان

میلگرد نورد کرمان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 نورد کرمان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001402/12/7
میلگرد آجدار 12 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
26,800
1402/12/8
میلگرد آجدار 14 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,400
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,400
1402/12/8
میلگرد آجدار 18 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/8
میلگرد آجدار 20 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/8
میلگرد آجدار 22 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/8
میلگرد آجدار 25 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/8