لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد کاوه اروند

میلگرد کاوه اروند

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 14 کاوه اروند A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,4001402/12/8
میلگرد آجدار 16 کاوه اروند A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,4001402/12/8
میلگرد آجدار 18 کاوه اروند A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,4001402/12/8
میلگرد آجدار 20 کاوه اروند A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,4001402/12/8
میلگرد آجدار 25 کاوه اروند A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,9001402/12/8