لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

میلگرد جهان فولاد سیرجان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,4001403/5/2
میلگرد آجدار 10 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,7501403/5/2
میلگرد آجدار 12 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
29,000
1403/5/2
میلگرد آجدار 14 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
27,200
1403/5/2
میلگرد آجدار 16 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
27,200
1403/5/2
میلگرد آجدار 18 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,400

تا
27,100
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,400

تا
27,100
1403/5/1
میلگرد آجدار 22 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 25 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,300
1403/5/2
میلگرد آجدار 32 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,100

تا
27,200
1403/5/2