لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

میلگرد جهان فولاد سیرجان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 جهان فولاد سیرجان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,1001402/12/9
میلگرد آجدار 12 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,100

تا
27,200
1402/12/9
میلگرد آجدار 14 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
26,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 16 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
26,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 18 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,000

تا
26,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 20 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,000

تا
26,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 22 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,000

تا
25,400
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,000

تا
25,400
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,000

تا
25,400
1402/12/9
میلگرد آجدار 32 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001402/12/9