لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

میلگرد کرمانشاه

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 جهان فولاد غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,210

تا
29,500
1403/3/27
میلگرد آجدار 14 جهان فولاد غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,010

تا
29,200
1403/3/27
میلگرد آجدار 16 جهان فولاد غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,010

تا
29,200
1403/3/27