لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد هیربد

میلگرد هیربد زرندیه

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 هیربد A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,4001403/5/1
میلگرد آجدار 10 هیربد A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,2001403/5/1
میلگرد آجدار 12 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,250

تا
29,250
1403/5/1
میلگرد آجدار 14 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
29,810
1403/5/1
میلگرد آجدار 16 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
29,810
1403/5/1
میلگرد آجدار 18 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
28,600
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
28,600
1403/5/1
میلگرد آجدار 22 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
28,600
1403/5/1
میلگرد آجدار 25 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
28,600
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
28,700
1403/5/1
میلگرد آجدار 32 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
28,700
1403/5/1