لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد هیربد

میلگرد هیربد زرندیه

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 هیربد A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,7001402/12/8
میلگرد آجدار 10 هیربد A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/8
میلگرد آجدار 12 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
25,700
1402/12/8
میلگرد آجدار 14 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,300
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,300
1402/12/8
میلگرد آجدار 18 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/8
میلگرد آجدار 20 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/8
میلگرد آجدار 22 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/8
میلگرد آجدار 25 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/8
میلگرد آجدار 28 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/8
میلگرد آجدار 32 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/8