لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد حسن رود

میلگرد حسن رود گیلان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 حسن رود گیلان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,300

تا
30,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 حسن رود گیلان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,100

تا
29,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 12 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,900

تا
29,600
1403/4/23
میلگرد آجدار 12 حسن رود گیلان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,800

تا
29,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 14 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,190

تا
28,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,190

تا
28,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 18 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,190

تا
28,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 20 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,190

تا
28,900
1403/4/24