لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد حسن رود

میلگرد حسن رود گیلان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 حسن رود گیلان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
26,700
1402/12/2
میلگرد آجدار 10 حسن رود گیلان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم26,2001402/12/2
میلگرد آجدار 12 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,9001402/12/2
میلگرد آجدار 12 حسن رود گیلان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,9001402/12/2
میلگرد آجدار 14 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001402/12/2
میلگرد آجدار 14 حسن رود گیلان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001402/12/2
میلگرد آجدار 16 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001402/12/2
میلگرد آجدار 18 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,500

تا
25,300
1402/12/2
میلگرد آجدار 20 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,500

تا
25,300
1402/12/2