لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد درپاد تبریز

میلگرد درپاد تبریز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرم26,6001402/12/3
میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرم26,8001402/12/3
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,8001402/12/3
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,4001402/12/2
میلگرد آجدار 14 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/3
میلگرد آجدار 16 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/3
میلگرد آجدار 18 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/3
میلگرد آجدار 20 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/3
میلگرد آجدار 22 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001402/12/3