لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد درپاد تبریز

میلگرد درپاد تبریز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,800

تا
31,900
1403/5/2
میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,290

تا
31,600
1403/5/2
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,700
1403/5/2
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,290

تا
31,600
1403/5/2
میلگرد آجدار 14 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,890

تا
31,350
1403/5/2
میلگرد آجدار 16 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,890

تا
31,350
1403/5/2
میلگرد آجدار 18 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,890

تا
31,350
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,890

تا
31,350
1403/5/2
میلگرد آجدار 22 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
31,300
1403/5/2
میلگرد آجدار 25 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,000

تا
31,300
1403/5/2