لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد درپاد تبریز

میلگرد درپاد تبریز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
30,850
1403/3/27
میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
30,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
30,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,650

تا
27,050
1403/3/27
میلگرد آجدار 14 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
30,350
1403/3/27
میلگرد آجدار 16 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
30,350
1403/3/27
میلگرد آجدار 18 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
30,350
1403/3/27
میلگرد آجدار 20 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
30,350
1403/3/27
میلگرد آجدار 22 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
30,250
1403/3/27
میلگرد آجدار 25 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,350

تا
30,250
1403/3/27