لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد بافق یزد

میلگرد بافق یزد

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,500

تا
30,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 10 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,700

تا
29,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 12 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,700
1402/12/9
میلگرد آجدار 14 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,100

تا
27,200
1402/12/9
میلگرد آجدار 16 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,100

تا
27,200
1402/12/9
میلگرد آجدار 18 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 20 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 22 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 32 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
27,000
1402/12/9