لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد خلیج فارس

میلگرد خلیج فارس

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 16 آتیه خلیج فارس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,9001403/5/1
میلگرد آجدار 18 آتیه خلیج فارس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,3001403/5/1
میلگرد آجدار 20 آتیه خلیج فارس A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,700
1403/5/1
میلگرد آجدار 22 آتیه خلیج فارس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,6001403/4/30
میلگرد آجدار 25 آتیه خلیج فارس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم22,4001403/5/1
میلگرد آجدار 28 آتیه خلیج فارس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم22,3001403/5/1
میلگرد آجدار 32 آتیه خلیج فارس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم22,3001403/5/1