لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,100

تا
27,800
1402/12/9
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
27,900
1402/12/9
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
27,800
1402/12/9
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
27,700
1402/12/9
میلگرد آجدار 14 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
27,800
1402/12/9
میلگرد آجدار 14 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/9
میلگرد آجدار 16 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,7001402/12/9
میلگرد آجدار 16 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
27,800
1402/12/9
میلگرد آجدار 18 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
27,800
1402/12/9
میلگرد آجدار 20 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
27,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 22 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
27,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
27,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,700

تا
26,100
1402/12/9
میلگرد آجدار 32 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,1001402/12/9