لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,400

تا
27,700
1403/3/27
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
27,500
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,250

تا
27,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
27,390
1403/3/27
میلگرد آجدار 14 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,850
1403/3/27
میلگرد آجدار 14 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریکیلوگرم29,2501403/3/27
میلگرد آجدار 16 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریکیلوگرم31,4001403/3/27
میلگرد آجدار 16 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,900
1403/3/27
میلگرد آجدار 18 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,900
1403/3/27
میلگرد آجدار 20 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,850
1403/3/27
میلگرد آجدار 22 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,900
1403/3/27
میلگرد آجدار 25 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,900
1403/3/27
میلگرد آجدار 28 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
29,650
1403/3/27
میلگرد آجدار 32 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم29,7001403/3/27