لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد آریا ذوب

میلگرد آریا ذوب

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب A2 شاخه 12 متریکیلوگرم18,4001403/4/18
میلگرد آجدار 14 آریا ذوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم18,1001403/4/18
میلگرد آجدار 22 آریا ذوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم18,1001403/4/18
میلگرد آجدار 25 آریا ذوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم18,1001403/4/18