لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد ارگ تبریز

میلگرد ارگ تبریز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,000
1403/3/27
میلگرد آجدار 14 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,890

تا
26,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 16 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,890

تا
26,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 18 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,890

تا
26,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 20 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 22 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,890

تا
26,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 25 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,890

تا
26,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 28 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,890

تا
26,500
1403/3/27
میلگرد آجدار 32 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,500
1403/3/27