لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد ارگ تبریز

میلگرد ارگ تبریز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/7
میلگرد آجدار 14 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/7
میلگرد آجدار 16 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/7
میلگرد آجدار 18 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/7
میلگرد آجدار 20 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/7
میلگرد آجدار 22 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/7
میلگرد آجدار 25 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/7
میلگرد آجدار 28 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/7
میلگرد آجدار 32 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/7