لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد البرز غرب

میلگرد فولاد البرز غرب

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 فولاد البرز غرب A2 شاخه 12 متریکیلوگرم24,3001402/12/7
میلگرد آجدار 12 فولاد البرز غرب A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/7
میلگرد آجدار 14 فولاد البرز غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,3001402/12/7
میلگرد آجدار 16 فولاد البرز غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,3001402/12/7
میلگرد آجدار 18 فولاد البرز غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,2001402/12/7
میلگرد آجدار 20 فولاد البرز غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,1001402/12/7
میلگرد آجدار 22 فولاد البرز غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم22,8001402/12/7
میلگرد آجدار 25 فولاد البرز غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم22,8001402/12/7