لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد البرز غرب

میلگرد فولاد البرز غرب

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 فولاد البرز غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,4501403/3/27
میلگرد آجدار 12 فولاد البرز غرب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,450

تا
25,400
1403/3/27
میلگرد آجدار 14 فولاد البرز غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,150

تا
25,300
1403/3/27
میلگرد آجدار 16 فولاد البرز غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,150

تا
25,300
1403/3/27
میلگرد آجدار 20 فولاد البرز غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,150

تا
25,300
1403/3/27