لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد ابهر

میلگرد ابهر

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
27,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 8 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 10 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
26,800
1402/12/9
میلگرد آجدار 10 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,100
1402/12/9
میلگرد آجدار 12 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,100
1402/12/9
میلگرد آجدار 12 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
25,900
1402/12/9
میلگرد آجدار 14 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 16 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 18 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 20 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 22 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,700

تا
26,100
1402/12/9