لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد ابرکوه

میلگرد ابرکوه

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 12 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,300
1402/12/9
میلگرد آجدار 14 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001402/12/9
میلگرد آجدار 16 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,300

تا
25,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 18 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,300
1402/12/9
میلگرد آجدار 20 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,300
1402/12/9
میلگرد آجدار 22 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,300
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,300
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,300
1402/12/9
میلگرد آجدار 32 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001402/12/9