لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد ابرکوه

میلگرد ابرکوه

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,8001403/4/4
میلگرد آجدار 10 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,500

تا
27,100
1403/4/4
میلگرد آجدار 12 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
28,100
1403/4/4
میلگرد آجدار 14 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,800
1403/4/4
میلگرد آجدار 16 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,150

تا
26,800
1403/4/4
میلگرد آجدار 18 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,700

تا
26,500
1403/4/4
میلگرد آجدار 20 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,050

تا
26,700
1403/4/4
میلگرد آجدار 22 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,300

تا
26,500
1403/4/4
میلگرد آجدار 25 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,300

تا
26,500
1403/4/4
میلگرد آجدار 28 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,300

تا
26,500
1403/4/4
میلگرد آجدار 32 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,300

تا
26,400
1403/4/4